Ostukorv

Privaatsustingimused

Isikuandmete vastutav töötleja on veebipoe 311.ee omanik 313 Fashion OÜ (registrikood 12445730), asukohaga Telliskivi 60A, Tallinn 10412. Meie telefoninumber on 601 8082, e-posti aadress shop@311.ee.

Andmetöötluse teavitus kirjeldab kuidas me kogume, kasutame, töötleme ja edastame kasutajate isikuandmeid seoses veebipoes 311.ee ostude sooritamisega.

Milliseid andmeid töötleme

Veebipoes ostu sooritamisel küsime sinu nime, telefoninumbrit, tarneaadressi ning e-posti aadressi. Säilitame ka klienditoe andmeid eesmärgiga hallata klientide tellimusi ja osutada kliendituge.

Millistel eesmärkidel andmeid töötleme

Kontaktandmeid kasutame selleks, et saata sulle tellitud kaubad, kontserdipiletid ning tellimuse kinnitus. Saadame sulle reklaami ja teateid veebipoe 311.ee kohta e-posti aadressile ainult siis, kui oled selleks avaldanud soovi. Sa saad seda teha, sisestades veebilehe sektsioonis „Liitu uudiskirjaga“ oma nime ja e-posti aadressi ning vajutades nupule "Liitu".

Andmete töötlemise õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub lepingu täitmise eesmärgil. Otseturustusteadete saatmine toimub nõusoleku alusel.

Kellega andmeid jagame

311.ee ei edasta kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele, väljaarvatud makseteenust osutavale Maksekeskus AS-ile ja tarneteenust pakkuvale Aktsiaseltsile Eesti Post (Omniva). Juurdepääs isikuandmetele on meie töötajatel, kes lahendavad veebipoe 311.ee kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ja osutavad klienditoe teenust või täidavad muid töökohustusi. Isikuandmete edastamine veebipoe 311.ee volitatud töötlejatele toimub meie ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Fännilist

Kui sa lepingu sõlmimisel teed linnukese aknas „olen nõus minu meiliaadressi lisamisega artisti fännilisti“, edastatakse sinu nimi ning e-posti aadressi selle artisti andmebaasi, kelle tooteid sa ostad. Sellisel juhul saavad sind huvitavad artistid edastada sulle kontsertikutseid ning uudiseid nendega seotud tegevustest.

Andmesubjekti õigused

Sul on õigus:

Andmete säilitamine

Raamatupidamiseks vajalikud andmeid säilitatakse seitse aastat. Tarbevaidluste korral säilitatakse andmeid kolm aastat.

Säilitame isikuandmeid kujul, mis võimaldab sind tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse. See tähendab, et juhul kui soovime hoida andmeid kauem kui see on kogumise eesmärgist tulenevalt vajalik, muudame andmed anonüümseks viisil, et sinu isik ei ole enam tuvastatav.

Isikuandmeid hoitakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Rakendame asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Andmetöötluse teavituse muutmine

Võime muuta käesolevat andmetöötluse teavitust igal ajal, kui see on vajalik veebipoe 311.ee andmetöötluspraktikate või isikuandmete regulatsioonide tõttu.

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon, millega saab ühendust võtta e-kirja teel info@aki.ee.

Liitu uudiskirjaga

Liitu meie uudiskirjaga ning saad teavituse uue kauba kohta enne teisi oma postkasti.

311.ee Sessioon

Miljardid - Allan (live)